۲۹ ۰۸, ۱۴۰۰

۱۰ گزین گویه درباره افراط در صله رحم و ارتباط آن با توسعه و پیشرفت فردی:

توسط |۱۴۰۱-۲-۴ ۲۰:۱۰:۳۲ +۰۰:۰۰آبان ۲۹ام, ۱۴۰۰|جسته ‌و گریخته‌ها|بدون ديدگاه

جمله شماره 1 به تازگی دانشمندان یکی دیگر از علت‌هایناشناخته [...]