آدرس‌های دیگر من در شبکه‌های اجتماعی:


ایمیل:

A.andishmand@gmail.com

توییتر:

https://mobile.twitter.com/arshaak

اینستاگرام:

Aliandishmand.dotcom

لینکدن:

https://www.linkedin.com/in/ali-andishmand-058a2b32?originalSubdomain=ir